Simon Bridges thinks that Simon Bridges is eroding parliamentary democracy